Comfortably Numb

"Hello hello hello?
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me
Is there anyone at home?"


Zo'n zinsneden komen spontaan in me op wanneer ik door deze gang loop, de samenzweerderige stemmetjes uit Comfortably Numb en David Gilmours uitgesponnen solo incluis.

Is dat een reden tot paniek? Maar natuurlijk niet! We hebben hier gewoon met een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken. Zelfs een kapotte tl-lamp is er opnieuw bij. Heerlijk, er zijn nog zekerheden in het leven.

Maar misschien moet ik toch maar oppassen dat ik de in het lied beschreven kwalen niet begin te vertonen. Je weet maar nooit, als ik te lang door deze lege gang blijf lopen... Zo dus, het zekere voor het onzekere nemend en zo, op naar buiten! De zee lijkt me wel wat. Doen? Doen!

0 Comments